Terítéken a rendőrség, óvoda-bölcsőde, gyermekjóléti szolgálat beszámolója a csütörtöki testületi ülésen – Döntés a Kalocsa-Kiskőrös kerékpárút megvalósítása érdekében

május 23 2023
Szerző
Zsiga Ferenc
Május 25-én, csütörtökön 15 órától újra összeül Kalocsa- Város Képviselő-testülete. A 14 napirendre tűzött téma közel egyharmadát a rendőrség, az óvoda-bölcsőde és a gyermekjóléti szolgálat 2022. évi munkájáról szóló beszámolók teszik ki. A grémium a 2022. évi költségvetés zárszámadása elfogadásán kívül egyéb, részben adminisztratív kötelességeinek is eleget tesz.

Például dönt a Magyar Autóklub tanpályája jogszerű működéséhez szükséges ingatlanok tulajdonjoga rendezése kérdésében; önkormányzati lakás átminősítéséről; a Településrendezési Terv módosításáról a Kiskőrös-Kalocsa közötti kerékpárút tervezésének érdekében. A továbbiakban egy az ipari parkban lévő, közel 7 hektáros önkormányzati terület vételi ajánlatát is megtárgyalják.

Az Ifjúsági Ház belső terének és külső homlokzatának saját forrásból történő felújításáról azzal a feltétellel születhet határozat: a fejlesztés csak akkor indulhat a már előzetesen legjobb ajánlatot tevő céggel, ha a költségvetés belső átcsoportosításai révén rendelkezésre áll majd a beruházáshoz szükséges összeg.

Amíg a szélesebb közvélemény a maga konkrétságában nem látja a működését, egyelőre az érdekesség szintjén kezelhetjük, hogy a 2023. március 2-án alakult Mindenki Temploma Kalocsai Roma Gyülekezet lelkipásztora kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy egyházi és közösségi missziós célra biztosítsa számukra a Petőfi Sándor utcai Sportcentrumot. Hogy ebben és a fentebb vázolt többi kérdésben milyen döntés születik, arról a testületi ülést követő napokban tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Erről is tudnia kell