Pécsi Vivien 2023-as évértékelője

január 20 2024
Pécsi Vivient, a Kulturális és Szociális Bizottság elnökét arra kértük, adjon áttekintő tájékoztatást a saját és a bizottság elmúlt évi munkájáról.

A képviselő-testület részben jogszabályi kötelezés miatt, részben saját munkájának segítése és szakmai megalapozása érdekében állandó bizottságokat hozott létre, melyeknek jelentős szerep jut egy-egy, a testület elé kerülő téma előkészítésében. Mint emlékezetes, a közel négy és fél éve megválasztott képviselő-testület tagjai és a polgármester, a titkos szavazással megválasztott alpolgármester, a testület állandó bizottságainak elnökei, tagjai és külsős tagjai 2019. október 25-én tették le az esküt. A grémium munkáját figyelemmel kísérők gyakran tapasztalhatják, hogy az előterjesztésekről történő szavazás előtt a bizottsági elnökök ismertetik a bizottság támogató, vagy éppen elutasító döntését. Ám hogy ezt milyen munka előzi meg, azt vélhetően csak kevesen tudják. 

Pécsi Vivien a KALOhírek hírportálnak számolt be az elmúlt 12 hónap eseményeiről, kiemelve a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat alakulását, a civil szervezetek támogatását, a városunkban nagy népszerűségnek örvendő TeSzedd! akciót. A beszámolót az alábbiakban változtatás nélkül olvashatják. 

Pécsi Vivien, aki végzettségénél fogva is kapcsolódik a kulturális területhez elmondta:

Szerencsésen alakult a bizottság összetétele, amely a megalakulása óta állandó: Tihanyi Tiborné, Schmidt Rajmund, Balogi József tagok, Marsovszky Lászlóné, Kákonyi Istvánné és Eperjesi György külső bizottsági tagok alkotják. Valamennyien elkötelezetten, időt és fáradságot nem kímélve, gyakran más feladataikat félretéve jönnek el a bizottság üléseire, amelyek egy-két kivételtől eltekintve - amikor a téma személyiségi jogot vagy üzleti titkot érinthet –– nyilvánosak. Egy ilyen testület működésénél óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy a bizottság tagjai az adott ügy megtárgyalásakor, szavazással történő lezárásakor mennyiben autonóm, külső befolyásolástól mentes személyek; vagy olyan pártoskodók, akik a hozzájuk köthető párt, egyesület mintegy kinyújtott kezeként alakítanak ki álláspontot, és aszerint szavaznak. Azért hozom ezt szóba, mert a bizottság elé kerülő témák, ügyek mögött esetenként óhatatlanul állhat politikai motiváció, de tapasztalatom szerint a bizottság tagjai ilyenkor is a legjobb lelkiismeretük, meggyőződésük, a város érdekeinek szem előtt tartásával szavaznak. Mindez mint a bizottság elnökét – még ha olykor-olykor az én álláspontommal nem is egyezik meg az adott bizottsági tag véleménye – örömmel tölt el, mert a képviselő-testület elé kerülő végleges előterjesztést ilyenformán a pro és kontra vélemények felsorakoztatása, ütköztetése, alapos és lelkiismeretes munka előzi meg. Szeretném azt hinni, hogy ez a fontos, a hivatal részéről is komoly előkészítő munka a szélesebb nyilvánosság előtt is mindinkább ismert. 

Felidézve az elmúlt 12 hónap eseményeit, milyennek látja a 2023. évet?
„Visszatekintve az elmúlt évre rendkívül színesnek látom a tavalyi esztendőt, nagyon sok kiváló, népszerű rendezvény valósult meg. Több helyi művésznek volt önálló kiállítása, művészeti projektek zárultak alkotói kiállítással, együtt örülhettünk a kalocsai kórusok és néptáncosok arany minősítéseinek. Elnökként számos értékes programon megtiszteltek a szervezők azzal, hogy én köszönthettem a jelenlévőket, illetve nyithattam meg kiállításokat vagy éppen a szavalóversenyt. Már hagyomány, hogy a Bem apó utcai szociális otthonban egy kellemes, nagyon jó hangulatú verses-zenés délelőttöt tartottunk a lakók részére. Idén is várom a lehetőséget, hogy Kákonyi István képviselőtársammal egy kis vidámságot csempésszünk majd az idősek napjába.

A KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKEKÉNT VÉGZETT MUNKÁM RÉSZE VOLT, HOGY 2023-BAN IS ELINDÍTOTTAM A NŐI TÁSKÁBA RENDEZETT ÁPOLÁSI TERMÉKEK GYŰJTÉSÉT,

amely a bizottsággal, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal karöltve olyan nehéz helyzetben lévő nőknek, lányoknak segít, akik nem vagy nehezen tudják beszerezni a mások számára talán alapvető női higiéniai termékeket. Ezeket a táskákat és a benne lévő termékeket a Családsegítő Szolgálat meglévő adatbázisa alapján adjuk át. Ezzel kapcsolatban sok pozitív visszajelzés érkezett hozzám, tavaly már volt, aki előre érdeklődött a lehetőség iránt. Kiváltképp azok az esetek érintenek meg, ahol például egy felső tagozatos fiatal lány örvendezik a csomagnak, lévén, hogy ő hasonlóhoz e nélkül nem jutna hozzá.
A bizottság a rendelkezésére álló forrásból hozzájárult a Kalocsa Kamarakórus 25. éves jubileuma alkalmából elkészült új fellépő ruhák beszerzéséhez. Büszkeséggel tölt el, hogy ők is arany minősítést szereztek az ősszel.
Kalocsa Város Kulturális és Szociális Bizottsága 130 családnak tudott segítséget nyújtani a szociális tűzifa kiosztásával, amely családonkénti 5 mázsa fa karácsonyig történő kijuttatásával valósult meg. Minden évben megpróbáljuk maximálisan teljesíteni a kéréseket, döntéseinknél előnyt élveznek a gyermekes családok, az egyedül élő nyugdíjasok.”


A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat hogyan alakult ?
„A középiskolás korosztály számára a továbbtanulás finanszírozásához a Bursa Hungarica Ösztöndíj Program jelent segítséget, amelyhez ebben az évben is csatlakozott önkormányzatunk. Ez egy olyan havi rendszeres támogatást jelent, amelynek mértékét a kormány megduplázza. Így egy egyetemista, főiskolai hallgató, és persze a szülei válláról leveszi például a helyi buszjárat havi bérletének az árát.


VALAMENNYI A VÁROSBAN ÁLLANDÓ, BEJELENTETT LAKCÍMMEL RENDELKEZŐ 65 ÉV FELETTI LAKOS MEGKAPTA AZ 5000-5000 FORINT HÚSVÉTI ÉS KARÁCSONYI TÁMOGATÁST, HISZEN AZ IDŐSEK TÁMOGATÁSA ÉS MEGBECSÜLÉSE KIEMELTEN FONTOS A VÁROSVEZETÉSNEK.”

A civil szervezetek támogatása miként alakult?
„A bizottság az elmúlt évben is széleskörűen támogatta a civil szervezetek rendezvényeit, valamint az iskolai kirándulásokat, nyugdíjas - és cserediák programokat. Emellett magánszemélyeket is segítettünk a legkülönböző esetekben, legyen az szemüvegvásárlás vagy éppen könyvkiadás.”

A szociális alapon megállapított támogatások is nagyon fontosak lehetnek egy-egy rászoruló család életében.
„Ez valóban így van, az akut és tartós krízishelyzetek megoldását segítenünk kell. A lakásfenntartási támogatás közüzemi számlák kiegyenlítése formájában kerül kifizetésre a rászoruló részére. Rendkívüli települési támogatás annak adható, aki bizonyítottan létfenntartási gondokkal küzd, vagy nem tud a családjáról gondoskodni. Fontos, szociálisan érzékeny terület még a temetési költséghez nyújtott támogatás és a gyógyszertámogatás is, amelyek biztosításához bizottsági döntésre van szükség.”


Január 17-re a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum sajtónyilvános eseményét a bizottság elnökeként hívta össze. Ezen a területen miről tud beszámolni?
„Kalocsa Város Önkormányzata és a Kalocsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közreműködött a 2023. évben második alkalommal megrendezésre kerülő Nappali Kórház Konferencia létrejöttében, amelyen a résztvevők neves előadóktól hallhattak előadásokat. Kalocsán ez volt az első olyan, a szociális és egészségügyi szférában dolgozókat megszólító szakmai nap, amelynek keretében az információ - és tudásátadás után, az esemény végén a tapasztalatok megosztására is sor került. Szintén támogatta a fórum a Nyílt Osztály elnevezésű programsorozatot, amely során a kórház falai közül kikerültek például a szenvedélybetegeket, azok családját érintő, „tabunak” számító témák, és az érintettek, az érdeklődők kötetlenül, szabadon kaphattak választ a felmerülő kérdésekre.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökeként is fontosnak tartom, hogy a szakemberek, segítő szervezetek, az érintett kör és az érdeklődők egyaránt közösen, kötetlenül és őszintén tudjanak a felmerülő gondokról, problémákról beszélgetni.”


Tavaly is volt TeSzedd! akció?
„A környezetünk rendezése, tisztasága érdekében végzett munkánk közül tavaly is kiemelkedett a TeSzedd! akció, melynek keretében megtisztítottuk a szeméttől a Vajas - part és a Bátyai út egy részét.

EZÉRT AZ ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLLAMTITKÁRA ELISMERŐ OKLEVÉLBEN RÉSZESÍTETTE A HELYSZÍNÜNKET.

Önkormányzati képviselői munkámra is szükség volt ahhoz, hogy a Diego üzlet és a Vigadó sor között megvalósult a régóta esedékes ivóvízhálózat-korszerűsítés. Több lakossági kérés teljesítésében jártam el: árokkarbantartás közterületen, gazmentesítés, szemétszállítás, járdajavítások, hidak rekonstrukciója, szociális problémák megoldásának a segítése, tehát summázva: munkával teli, összességében sikeres évet tudhatunk magunk mögött! Ezért külön köszönettel tartozom a Kulturális és Szociális Bizottság tagjainak, akik lelkiismeretesen, jobbító szándékkal dolgoztak velem. A köszönetből és elismerésből kijár a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. dolgozóinak, hiszen ők szervesen részt vettek a munkában és hatékonyan támogattak abban, hogy a probléma megoldódjon, a segítség lehetőleg időben célba érjen. Remélem a 2024. évben is együtt élvezhetjük városunk kulturális értékeit, az ezek köré szervezett programjainkat, és idén is sok szép, színes élményben lehet részünk! Ehhez a munkához továbbra is várom a jobbító javaslatokat. Boldog, szép új esztendőt kívánok mindenkinek!”

 

 

Erről is tudnia kell