Dollenstein László: Folytatódik Harta újratelepítése 300. évfordulójának megünneplése – Elkészült a mini bölcsőde, épül az új piaccsarnok

június 25 2023
Szerző
Zsiga Ferenc
A Pünkösdi hétvégén megrendezett háromnapos ünnepségsorozat után beszélgettünk Dollenstein Lászlóval, Harta nagyközség polgármesterével, aki a korábbi rengeteg friss élmény mellett nagyon sok tervet is megosztott velünk. Az idei esztendőt Harta újratelepítésének 300-ik évfordulója hatja át, de mint a település vezetőjéről megtudtuk, még koránt sincs vége az eseményeknek és a település idei évre szóló fejlesztéseinek.

-Hogy miért jöttek ide az őseink? Azért, mert gróf Ráday Pál földesúr személyében itt találtak egy olyan embert, aki engedte a szabad vallásgyakorlást. Ugyanis ők rendkívül kötődtek protestánsként a vallásukhoz, pontosabban az evangélikus hithez. Az azóta eltelt 300 esztendőről szól a mostani emlékév, amikor Harta a gyökereit ünnepli. A Pünkösdkor megrendezett négynapos ünnepség mellett, az év során számos további megemlékezés és program lesz még a múlt és a hagyományok jegyében – mondta beszélgetésünk legelején Dollenstein László polgármester.

A négynapos rendezvénysorozatról - meglepően nagy olvasói érdeklődés mellett- a kalohirek.hu, a kalocsaineplap.hu hírportálon, a Kalocsai Néplapban is beszámoltunk, a Kalocsai Városi Televízió interjút készített Önnel, de most a jelenről és a folytatásról kérdezzük polgármester urat: milyen település a mai Harta?
- Nincs okunk panaszra. Nálunk az a szerencsés helyzet állt elő, hogy az iparűzési adó bevételeink növekedtek, a német nemzetiségi önkormányzattal együtt összesen másfél milliárd forintból gazdálkodik a két önkormányzat, ami egy 3300 lelket számláló település esetében kifejezetten jónak mondható. Fejlesztéseknek sem vagyunk híján. Legutóbb a gazdaságfejlesztési program harmadik ütemében valósult meg egy beruházásunk, amit május 24-én adtunk át Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár jelenlétében. A Duna-parton megvásároltunk e gy vendéglátóhelyet, amit teljesen felújítottunk és új konyhát is kapott. Innen szeretnénk menüvel és a ’la carte ételkínálattal ellátni a falut és a vendégeket. Itt halad az Eurovelo6 kerékpárút, de van zarándokszállásunk és a közelben egy sportlétesítményünk. Ezért is van szükség az éttermi szolgáltatásra. Nyolc éves folyamat végére került most pont, melynek során 3,5 hektárnyi területet – az egész Duna-partot- sikerült szép lassan ajándékozás, megvásárolás és kisajátítás útján megszerezni. 649 tulajdonossal indultunk és most az egész Duna-part visszakerült a község tulajdonába.
Összességében 200 millió forintot kaptunk ehhez az államtól, majd 30 millió forintot a többletköltségekre. Ebből 95 millió forint lett a vételár, a többiből készült el a felújítás és a bővítés, illetve mintegy 60 millió forint önerőt az önkormányzat is hozzá tett a projekthez. A működtetést az önkormányzat tulajdonában lévő Hársfavirág Szociális Intézménynek adtuk át. A pályázat ötéves fenntartási és hároméves foglalkoztatási kötelezettséget ír elő. Idén elkészült 120 millió forintból a mini bölcsődénk is, ami szeptembertől fogadja a kicsiket. Uniós forrás felhasználásával tervezzük megépíteni a falu központjában a piaccsarnokot. Ez egy modern technikával készülő energiaracionalizált épület lesz, a reményeink szerint év végére, vagy jövő év kora tavaszra elkészül a beruházás.
A TOP plusz forrásból 457 millió forint a keretünk, amiből már korábban elkezdtük a csapadékvíz elvezető rendszer rendbetételét: összekötő átereszek készülnek és egy tározó. Az összeg egy részének átcsoportosításával számos középületünk energiaracionalizálását is el tudjuk majd végezni. Minden évben kapunk kisebb-nagyobb összeget az iskola és az óvoda fejlesztésére, tekintettel arra, hogy mindkettő nemzetiségi fenntartásban van 2015 óta. Most ennek köszönhetően 15-15 millió forintot költhetünk a korszerűsítésükre. Az oktatási intézményeink egyébként kimondottan jó feltételek mellett működnek. Ez az egyik oka annak, hogy sok szülő hozza ide a gyermekét a környező településekről: Dunapatajról, Soltról, Kalocsáról is. Mindezek mellett várjuk a Magyar Falu pályázati kiírását, és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány lehetőségeit.

Milyen közösségekre, emberi erőforrásokra építhet a nagyközség?
-Van egy jól összedolgozó képviselő-testületünk, melynek a legrégebbi „bútordarabja” vagyok: jövőre lesz 30 éve, hogy képviselőként dolgozom, és 10 éve, hogy polgármesterként. Annak idején egészen más területről jöttem, de időközben szépen összekovácsolódott a testületünk és azt mondhatom, hogy szinte semmilyen nézeteltérés nincs közöttünk sem a település irányát tekintve, sem politikai vonatkozásban. A településen több mint 10 egyesület dolgozik, ezekre minden, Harta javát szolgáló ügyben lehet számítani.

Forrás: regionaplo.hu

Erről is tudnia kell