Nyilvános pályázati kiírás önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére

január 29 2024
A kalocsa.hu weboldalon tették közzé a pályázati kiírást, melyet az alábbiakban változtatás nélkül olvashatnak.

Pályázat kiírója: Kalocsa Város Önkormányzata (6300-Kalocsa, Szent István király út 35.)

Pályázat lebonyolítója: Kalocsai Polgármesteri Hivatal (6300-Kalocsa, Szent István király út 35.)

Ingatlan adatai:

kalocsai: 4111/A/3 hrsz alatti ingatlan

Cím: Kalocsa, Tóth Mike u. 39. fsz. 3.

Ingatlan jellemzői:

Az ingatlan Kalocsa kertvárosában a Tóth Mike utcában található. A városon belül jó elhelyezkedése van, ingatlanpiaci szempontból a város keresett részén található. Három szobás, tetőszerkezet és tetőfedése felújított. Állapota gyenge, erősen lelakott, az értékbecslés időpontjában a lakás valószínűleg dugulás okán erősen szennyezett volt.

Vezetékhálózata elavult, a földgáz nincs bekötve az ingatlanba.

 

Ingatlan minimális vételára: 16 200 000,- Ft

Az ingatlan megtekinthető: előzetes egyeztetést követően a helyszínen

Az ingatlant elővásárlási jog: terheli (Magyar Állam képviseletében MNV Zrt.) / nem terheli.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: 78-601-301/108-as mellék Dr. Látó Anita

és 601-301/106-as mellék telefonon, hétfő, szerda, péntek 8-12 óra között.

Az ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Polgármesteri Hivatal- I. emelet 1. iroda  (aljegyző)

A pályázatok benyújtásának ideje: 2024. február 12-től 2024. február 27 –ig hétfő, szerda, péntek 8-12 óra. Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Ajánlati kötöttség az ajánlati határidőt követő 60 napig áll fenn.

A pályázati adatlap letölthető innen!

Az ajánlatokat egy példányban eredetiben aláírva kell megtenni a mellékelt ajánlattételi nyomtatványon.

Ajánlati biztosíték: 3 000 000,- Ft, melynek összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén 15 napon belül visszatérítésre kerül. A biztosítékot Kalocsa Város Önkormányzata 11732040-15336938 számú számlájára kell megfizetni, a megjegyzésben feltüntetni: „ajánlati biztosíték Tóth Mike utca”.

Az ajánlatok bontása: 2024. február 29 -én 14 órakor, helye a Kalocsai Polgármesteri Hivatal I.e .33. számú irodája, ahol jelen van a Gazdasági és Turizmusfejlesztési Bizottság elnöke, a Jogi- és Ügyrendi Bizottság elnöke, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal jegyzője, aljegyzője és a polgármester.

A pályázatokat a Gazdasági- és Turizmusfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el, a pályázók írásban értesítésre kerülnek.

Amennyiben több azonos összegű legmagasabb ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlattevők között a bontást követően liciteljárásra kerül sor, ahol a kiinduló ár a megajánlott vételár, a licitlépcső 100.000,-Ft.

A nyertes ajánlattevő az, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.

A vételár fizetésének módja: A szerződéskötéssel egyidejűleg egyösszegben, átutalással az önkormányzat által megadott számlaszámra.

A szerződéskötés az eredmény közlésétől számított 15 napon belül. Amennyiben a határidőben nem kerül sor a szerződés megkötésére, akkor a Kiíró jogosult a soron következő legmagasabb összeget megajánlott pályázóval szerződést kötni.

A szerződéskötéssel járó költségek (pl.: ügyvédi díj, ingatlanbejegyzési költségek) a vevőt terhelik.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősíti.

Kiíró fenntartja, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő legmagasabb ajánlattevővel köthet szerződést.

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 5/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.Erről is tudnia kell