Csodás régi fotókra épülő emlékkönyv jelent meg Uszódon

július 29 2023
Címkék
A könyv nagyobb részben régi fotókra épülő emlékkönyv, mely 100 ember élményeit, emlékeit és gyűjtőmunkáját fogja egy kötetbe.

Vörös Zoltánné Poroczka Erzsébet szorgalmas gyűjtőmunkájának köszönhetően elkészült Uszód múltját feldolgozó könyv második kötete Uszód II. – Mesél a múlt címmel, mely felidézi a múlt emlékeit, a világháborúk uszódi vonatkozásait, a Duna elődeik életére gyakorolt hatásait, a termelőszövetkezet gazdasági erejét, óvodáik és iskoláik történetét, régi tanítónkat, az uszódi labdarúgás múltját és nyelvjárásuk sajátosságait a KALOhírek hírportálon megjelent cikk szerint.

A Köszönetnyilvánítás címszó alatt így ír a szerző:

Ezt a könyvet 7 hónap alatt összeállítottam, megírtam. Ám csak azért sikerülhetett ilyen rövid idő alatt, mert Uszód község lakói szívükön viselték, hogy a náluk még meglévő értékeket, fényképeket, történeteket megosszák velem. Az innen elszármazottak is sokszor éjszakába nyúlóan írták le emlékeiket…Azok munkája is nagyon fontos volt, akik a nevek beazonosításában, helyes leírásában tudtak segíteni… Vigyék tovább a történeteket, meséljék el, mutassák meg gyermekeiknek, hiszen azt mondják, mindenki addig él, amíg van, aki emlékszik rá. Éljen Uszód, az itt élő emberek, a velük megesett dolgok még hosszú-hosszú ideig az utánunk következő nemzedékek emlékezetében! Mindenkinek köszönöm, akik segítettek ennek az emléknek a létrehozásában!”

 

 

Forrás: Zsiga Ferenc / KALOhírek

 

Erről is tudnia kell