Díszpolgáravatás, kitüntető díjak, remek hangulat a Miskei Falunapon

A július 29-én, szombaton megrendezett Miskei Falunap szinte valamennyi programelemét folyamatosan látogató fél ezres közönség igazolta: jó döntés volt, hogy az önkormányzat a falunapot augusztus huszadikáról, az államalapítás ünnepéről július utolsó hétvégéjére helyezte át. Így a község legnagyobb rendezvényének ezen a napon a kalocsai járásban egyetlen riválisa nem akadt. Mindez meg is látszott a vidékről is érkező látogatók nagy számán. Igaz, ehhez az is kellett, hogy a falunapot az időjárás is kegyeibe fogadta, az előző napok szélsőséges hőhullámait 27-28 fokos meleg, lengedező szél váltotta.

Minden adott volt tehát ahhoz, hogy az egy napba tömörített, amúgy akár több napra elegendő műsorfolyam valamennyi résztvevőnek kellemes kikapcsolódást nyújtson.

Szombaton kicsit korábban a gyereknek és a pörköltfőző versenybe benevezett csapatoknak volt érdemes kelni, ugyanis már 10 órakor felállt az ugrálóvár, befutott a vármegyei önkormányzat mesebusza, és ekkortájt gyújtottak a bográcsok alá a baráti társaságoknak főző alkalmi szakácsok. A gyerekeknek meglepetéssel is készültek, a Hajósi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek köszönhetően habpartit rendeztek az edzőpályán.

A nap során folyamatosan érkeztek és sorakoztak fel a helybéli, kalocsai és távolabbi vidékekről érkező retro Dutrák, Rábák, MTZ-k. A nagygépek árnyékában kiállított veterán Mercedesek, Zsigulik, Pannóniák, és ki tudja még hány, a múlt század közlekedésében résztvevő jármű az ország, a vármegye távolabbi településeiről is vonzotta a látogatókat. Miskét 20 retro mezőgazdasági és civil jármű képviselte.

A 17 órai polgármesteri köszöntő alkalmat adott arra, hogy dr. Serfőző Csaba meglepően őszinte hangvételű, az elért eredmények mellett a problémákat sem szőnyeg alá söprő ünnepi beszéde után a község szélesebb nyilvánossága előtt adják át az önkormányzat 2023. évi kitüntető díjait és ezúttal díszpolgárt is avassanak. (A polgármesteri beszéd a cikk végén teljes terjedelmében olvasható!)

A képviselő-testület négy kategóriában adományozott kitüntető díjakat:

Beck Regina a közszolgálat területén végzett három évtizedes munkájáért, Háyerbackerné Huszár Enikő a helyi oktatásban végzett 38 éves munkájáért, Csatai Gábor Zoltán, a polgárőrség helyi vezetője a közrend és közbiztonság területén végzett tevékenységéért, Prohászkáné Tamaskó Szilvia és Prohászka János ifjúság nevelése kategóriában, a Miske-Drágszél Hagyományőrző Táncegyüttesért kifejtett munkájáért részesült „Miske községért” elismerésben.

Emellett díszpolgári címet adományoztak a Miskén született Kollár Péternek, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály vezetőjének.


A kitüntetettek a díjak átvétele után személyes hangvételű beszédben köszönték meg az elismerést.

A színpadot már ezt megelőzően, de ezt követően különösen birtokba vették a Miske-Drágszél Hagyományőrző Együttes és az Őcsényről érkező Bogárdi István Hagyományőrző Egyesület néptáncosai. A talpalávalót az Iszkába Zenekar húzta.

A késő délutáni, koraesti órákban Sasvári Sándor színész, zenész előadói képességét mindkét műfajban megcsillantva szórakoztatta a közönséget, a műsor zárásaként Kollányi Zsuzsi énekes kellemes hangja töltötte be a teret. A Szlovák és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen megszervezett 2023. évi Miskei Falunapot DJ Aquarell hajnalig tartó retro discoja zárta.

Dr. Serfőző Csaba polgármester ünnepi beszédét az alábbiakban olvashatják!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket 2023. évi Falunapi rendezvényükön, községünk legnagyobb közösségi rendezvényén.

Külön köszöntöm: Pandur Gábor urat, Drágszél község polgármesterét, dr. Tuzson Tünde jegyzőasszonyt, Díszpolgárainkat, Miske Községért díjazottakat, Miske Község Önkormányzatának képviselőit, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Miske elnökét és képviselőit, Német Nemzetiségi Önkormányzat Miske elnökét és képviselőit, rendezvényünk támogatóit. Nagy szeretettel köszöntöm Németországból, Empfingenből érkezett barátainkat, akiket német nyelven üdvözlök a következőkben. (Német nyelvű köszöntés)

Kedves Vendégeink!

Egy éve, amikor itt álltam Önök előtt említést tettem a szomszédunkban dúló háborúról, és az elszabadult energiaárakról. Sajnos az elmúlt egy év bebizonyította, hogy ennek hatásai mindenkit elértek. Nehéz egy év van mögöttünk, a háborúnak még nincs vége és szerencsénk, hogy az évközben történt változások lehetővé tették, hogy ismét itt legyünk együtt a község legnagyobb közösségi rendezvényén. Miért ezekkel a gondolatokkal kezdem köszöntőmet?

Senki nem gondolta volna, hogy amikor az új vezetés felállt a községben milyen változások fognak történni nem csak a község, az ország, hanem a világ szempontjából. Pár hónap alatt felfordult az addig megszokott életünk 2020 tavaszán kitört világjárvány miatt, amely több mint két évig elhúzódott. Levegővétel helyett azonban nehézlégzésses tünetek ütötték fel fejüket a 2022-ben bekövetkezett energiaválság miatt. És még nincs vége, nem lélegezhetünk fel, mert nem látjuk az események végét és azt, hogy a világfolyása visszatért régi medrébe. Ha egyáltalán visszatér!  Folyamatosan változnak a nagyvilág dolgai és vele együtt mi is, ha akarjuk, ha nem. Ha tudomást veszünk róla, ha nem. Sajnos sokan még mindig nem vesznek róla tudomást. Pedig kellene.

A változások községünket is elérték és már 2020-ban tudtuk, hogy a forráselvonások hatását nem tudjuk elkerülni, a kérdés csak az volt mikor fog ez nálunk is lecsapódni, erre 2022. év végén került sor. A tavalyi év utolsó negyedévében már láttuk, hogy problémák lehetnek pénzügyeinkben és nem tudjuk már azt a színvonalat nyújtani a település lakossága számára, amit eddig nyújtottunk. Beértek azok a korábbi központi intézkedések, gépjárműadó elvonása az önkormányzatoktól, Covid elleni védekezés költségei, amelyek 2 éven keresztül fokozatosan forráselapadást okoztak. Emellett az elszabadult energiaárak az önkormányzatot is sújtották, közvilágítási költségünk a háromszorosára emelkedett, intézményi rezsijeink pedig jelentősen megemelkedtek. Lépnünk kellett, még ha fájdalmasan is érintett bennünket. Meg kellett emelnünk több önkormányzathoz hasonlóan iparűzési adómértékünket, többletbevétel elérése céljából, hogy a településüzemeltetés költségeit fedezni tudjuk és szociális hálónk ne szakadjon szét.

A képviselő-testület előtt nem volt kérdéses, hogy most mindent a rezsiköltségek körül kialakult helyzetre kell összpontosítani. Ennek érdekében tavalyi évben szociális barnakőszén támogatásra pályáztunk a belügyminisztériumnál és 142 háztartásnak nyújtottunk természetbeni támogatást barnakőszén formájában. Ez év januárjában 30 háztartás részére az önkormányzati területekről kitermelt fákból tűzifatámogatást adtunk. Március 1-től lehetőség biztosítottunk azon háztartásoknak, akik nem részesültek az előző támogatásokból, hogy újonnan bevezetett rezsitámogatást igényeljenek egyszeri 10.000 Ft összegben. Ezt a támogatási formát 219 háztartás vette igénybe. Mindenkin próbáltunk és próbálunk segíteni, önkormányzatunk anyagi lehetőségeihez mérten. 

A fent felsoroltak ismeretében kezdtük meg ez évi költségvetésünk összeállítását, ahol kártyanyelven szólva a rezsi mindent vitt. De megőriztük szociális hálónkat, sőt még az előbb említett új támogatási formával bővítettük is. Tartalékkal nem rendelkeztünk és községi rendezvények forrásoldalának biztosítására a képviselő-testület elfogadta, hogy a polgármester 2023. évi költségtérítési összegét nem veszi fel, azt községi rendezvényekre irányozza elő a képviselő-testület. Emellett a képviselő-testület tagjai vállalták, hogy kifizettet tiszteledíjukból olyan tevékenységet finanszíroznak, amelyre költségvetés nem nyújt fedezetet, de meg kell valósítani. Ilyen volt az év eleji díszfák telepítése a temetőben és ide tartozik ez rendezvény is.    Év közben több központi intézkedés történt, amely által javult költségvetési helyzetünk és ezt jelenlegi rendezvényünk is tükrözi.  Ugyanakkor már látjuk a következő évi lehetőségeinket egyes feladatoknál és ez óvatosságra int bennünket.

És ha már rendezvényeknél tartunk, igen szép eredményekről tudunk beszámolni ismét.  A tavalyi évben alakult Miskei Fonó Kohl Ferencné vezetésével minden várakozást felülmúlt. Rendezvényeik rendszeresek, sokak által látogatottak. Minden nagyobb ünnepet megtartanak idősek napja, farsang, húsvét, májusfaállítás. Sőt ebben az évben először már a Miskéről elszármazottak első találkozóját is megszervezték nagy sikerrel. Hasonlóan két nemzetiségi önkormányzatunk is nagyon aktív. Német nemzetiségi önkormányzatunk megtartotta sváb bálját és támogatta, valamint közreműködött Miske-Drágszél Hagyományőrző Néptáncegyüttes ANDRÁSNAPI báljának megrendezésében, és az ő szervezésükben valósult meg először áprilisban „a Két Feri” Sakk emléktorna. Szlovák nemzetiségi önkormányzatunk „200 perc Petőfivel” rendezvény keretében Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepelte nagy sikerrel a Közösségi házunkban.  Gyermeknapi rendezvényt is tartottunk idén május végi szombat délelőtt a sportpályán, a legkisebbek nagy örömére. A közös rendezésben évek óta megtartott fogadott ünnepünkre nagyon sokan eljöttek. A BRÁNA Fesztivál kikerült a falunap programjából és eljött a pillanat, hogy szeptember elején külön ünnepeljük szlovák hagyományainkat a készülő tájház udvarán, amelynek előkészületei már nagyban zajlanak. És a mai RETRO GÉPKIÁLLÍTÁST is megemlítem, amely idősebbet és fiatalt egyaránt mozgósított és egy új érdeklődési kört is be tudtunk vonni falunapi rendezvényünkbe. Köszönöm a szervezőknek és a résztvevőknek. Természetesen egy rendezvény akkor sikeres, ha minél többen részesei vagyunk és köszönet érte mindenkinek, aki rendszeres látogatója ezeknek és várunk mindenkit, jöjjenek minél többen.

A jelenlegi gazdasági helyzethez mérten haladunk a vezetés által kitűzött célok mentén. Mindenki látja az elbontott romok helyén kialakuló zöldterületeket. Ez a munkánk idén eddig a Templommal szemben, jövőbeni fejlesztésekre szánt terület kialakításában tükröződik. Sikerült a romeltakarításra szükséges összeget ki gazdálkodni, de csak most. Hamarosan elkezdődik a Kis köz utca út felújítása, amely előszele a Templom tér-Óvoda –Orvosi rendelő közötti terület tervezett felújításának. Megkezdődött Általános Iskolánk felújítása is ez év júniusában a tornacsarnok fűtéskorszerűsítésével, és folytatódik augusztusban a régi iskolaszárny tető héjazatának cseréjével. Ez nagyon örömteli esemény, mert a község központjában álló több mint százéves patináns épületrész megújulása kezdődik el. Az elmúlt egy évben a pályázati lehetőségek jelentősen lecsökkentek és minden lehetőséget megragadunk, hogy pályázati forrásokat igénybe tudjunk venni. Ez évben már három pályázatot be is adtunk kommunális eszközbeszerzés, útfelújítás és közbiztonság javítását célzó térfigyelőkamerák telepítése tárgyában. Bízunk kedvező elbírálásukban.

Ha már közbiztonság, akkor beszéljünk a problémákról is. Nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk ezen a téren és lassan haladunk előre. Sokszor türelmetlenséget érzünk a lakosság részéről, pedig jelentős munka folyik a háttérben, amelynek eddig csak részeredményei látszódnak. 2023. január hónaptól a Kalocsai Rendőrkapitánysággal, a miskei Polgárőr Egyesülettel és az önkormányzati jelzőrendszer tagjaival Miske közbiztonságának elősegítése céljából munkacsoportot hoztunk létre, amely havonta ülésezik és nagyon hasznos információkat hoz felszínre. Községünk erősen fertőzött az új pszichoaktív anyagok fogyasztásában és terjesztésében. Ezen a téren tavaly nyártól voltak sikeres felderítések és elfogások több alkalommal, és folyamatosan dolgoznak a rendőrség munkatársai az ügyön. Köszönjük mindenkinek, aki segíti az önkormányzat és rendőrség munkáját, hogy minél jobb eredményeket tudjunk felmutatni.

Szintén közbiztonságunk javításának elősegítését célozza, hogy csatlakoztunk a járás települései által beszerzendő drón megvásárláshoz és rendőrség részére történő átadásához. Településünk az ötödik legmagasabb összegű támogatást adta ehhez a programhoz, 200.000 Ft értékben.  

Végül, de nem utolsó sorban az elismerésekről. A képviselő-testület 2023. júniusi ülésén döntött a kitüntető díjakról és négy kategóriában Miske Községért Díjat adományozott és Díszpolgári kitüntető címről is döntött. A díjak átadásra az ünnepi köszöntőt követően kerül sor.  Természetesen ez évben is vannak olyan fiataljaink, akikre büszkék vagyunk, mert  hazánkban és külföldön is viszik községünk jó hírét. 

Friedrich Gábor a Miskei Sporthorgász Egyesület U15 korosztályú versenyzője magyar válogatott színekben kezdi szereplését jövő héten a Portugáliában kezdődő Horgász Világbajnokságon.

A gyönyörű énekhanggal megáldott Jagicza Zsófi a Nemzeti Lovasszínház Akadémia második éves hallgatója lesz szeptembertől, a sikeres első év után.

Markella Míra pedig egy modellügynökség keretében jelenleg több hónapja Kínában dolgozik.

Sikereikhez gratulálunk!

Végezetül pedig megköszönöm Támogatóinknak a rendezvény lebonyolításhoz nyújtott támogatást, mert nagyban hozzájárultak a sikeres rendezvény megtartásához. Köszönjük a szakmári TRFK  sörözőnek, hogy ebben az évben biztosítják falunapi rendezvényünkön a község lakóinak vendéglátását.

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk rendezvényünk további programjain!

Erről is tudnia kell