Új vezető a Vagyonhasznosítási Kft. élén – Személycserék két bizottságban

Szeptember 26-án délután két órai kezdettel tartotta legutóbbi ülését Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Elfogadták a negyedévi költségvetés-módosítást, valamint annak kitekintő határozatát – ezzel az utóbbi három hónapban hozott döntések költségvetési hatásait, illetve az idei éven túlmutató következményeit rögzítik a város pénzügyi tervében. Nagyobb horderejű kérdésről szólt a Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. éléről távozó dr. Jéri Tamás ügyvezető megüresedő pozíciójának betöltését irányozó napirendi pont, amelyről zárt ajtók mögött tárgyaltak, akárcsak lemondások miatt megüresedett két bizottsági helyre új tagok delegálásáról. Emellett egy települési elismerést is átadtak, amelynek letéteményese az augusztus 20-ai, ünnepi testületi ülésen nem tudott megjelenni.

Dr. Jéri Tamás határozott időre szóló ügyvezetői jogviszonyát közös megegyezéssel, szeptember 30-i hatállyal megszüntetik – a megszüntető munkaszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, és felkérte a munkakör átadás-átvételéről szóló intézkedések megtételére.

A poszt betöltéséről zárt ülésen döntöttek. A Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetői székébe Ridegné Kara Beáta gazdasági agrármérnököt, térségfejlesztési szakembert választották meg, aki bemutatkozása szerint a közterületek tisztasága és gondozása megkülönböztetett figyelmet kap a jövőben, mivel ezzel kapcsolatban számos ez irányú panasz, lakossági észrevétel érkezett az önkormányzathoz az utóbbi időben.


Bizottsági tagcserék

Két külsős bizottsági hely is megüresedett:lemondott jogi és ügyrendi bizottsági tagságáról Farkas Péter és dr. Balás László.
A két távozó bizottsági tag helyére Borbola Pétert és Illés Pétert választotta meg a képviselő-testület, akik az ülés keretében tették le esküjüket.


Átadták a Király Ilus-díjat

Dudás Szilvia néptánc-pedagógus más fontos elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni augusztus 20-án a városháza dísztermében tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen, amelyen átadták az önkormányzat kitüntető díjait, ezért most, a nyári szünet utáni első rendes ülésen vette át a kalocsai népi kultúra, népművészet ápolásáért adható, az idei évben neki ítélt Király Ilus-díjat.


Miután dr. Kiss Csaba jegyző felolvasta a díj odaítéléséről szóló határozatot, valamint a Dudás Szilvia pályáját, érdemeit ismertető méltatást, dr. Filvig Géza polgármester egy csokor virág kíséretében átadta részére a Kalocsa Város Népművészetéért – Király Ilus-díjat.

Erről is tudnia kell