Megkezdődik a Róna utca átnevezése Anda utcára jogi előkészítése

július 20 2023
Szerző
Zsiga Ferenc
Címkék
A városi képviselő-testület július 17-i ülésén az utolsó napirendként tárgyalták a Róna utca név megváltoztatásának előkészítését. A város Kiskőrös irányába jobb oldali utolsó utcája új nevének az ott telephellyel rendelkező Anda cégcsoport nyomán az „Anda” nevet szánják.

Az előterjesztést jegyző polgármester szerint azért, mert az ANDA cégcsoport jelentős beruházásokat végzett Kalocsán, az önkormányzattal is példaértékű kapcsolatot alakított ki, és a városban működő társadalmi szervezetek tevékenységét is segíti.

Mint az ülésen dr. Filvig Géza kifejtette:

Fontosak a gazdasági szereplők a város életében, azok Kalocsa gazdasági életét, gazdasági erejét erősítik. Az Anda cégcsoport igen jelentős fejlesztést végzett a városban, melynek nyomán az önkormányzat bevételei jelentős mértékben emelkedtek. Az Anda cégcsoport a városi önkormányzatnak a 2023. évben várhatóan 160 millió forint iparűzési adót fizet. Összehasonlításként: 4 évvel ezelőtt ez az összeg még 16-18 millió forint volt. Nincs olyan kalocsai cég az Andán kívül, amelyik 30 milliónál több iparűzési adót fizetne.”- szögezte le a polgármester. 


Hozzátette:

Ennek elismerésére kezdeményezem, hogy a jelenlegi Róna utca nevet Anda utcára változtassuk meg. Az Anda további fejlesztéseket is tervez a városban, a héten lesz az egyik újabb csarnokának az átadó ünnepsége. Az adott utcában a cég tulajdonában további területek vannak, ahol a remények szerint folytatódnak a fejlesztések. András Attila tulajdonos, vezérigazgató úrnak erős a kalocsai kötődése, lokálpatrióta szívvel gondolkodik. Nagyon sok településen van úgy, hogy jelentős gazdasági szereplőről neveznek el közterületet. Amennyiben esetlegesen másik cég hasonló teljesítményt mutat fel, a városvezetés adott esetben annál is elgondolkodik, hogy ezt ilyenformán köszönje meg. Az utcanév-változtatás eljárásrendje az, hogy a képviselő-testület felkéri a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, hogy készítse elő a változtatást és tegyen javaslatot a képviselő-testületnek.” – fogalmazott dr. Filvig Géza.

Dr. Bagó Zoltán a jogi bizottság képviseletében elmondta: a jogi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyetért a polgármesteri indokolással, azt jó ötletnek tartja. Ennek ellenére azt javasolja, hogy a témát egyelőre vegyék le napirendről. A bizottsági ülésen jelen lévő jogászok szerint – a jegyző álláspontjával ellentétben - a hatályban lévő önkormányzati rendelet ide vágó részében nem egyértelmű a szabályozás, tehát először azt kellene rendbe tenni. Továbbá meg kellene vizsgálni, hogy a Róna utcában hány cég van bejegyezve, hiszen azoknak cégbejegyzést, bélyegzőket kell cserélni, adott esetben ez számukra többletterhet jelent.


Az elhangzottakra reagálva a polgármester elmondta: a mostani szavazás csak arról szól, hogy a képviselő-testület felkéri a jogi bizottságot, hogy a névváltoztatást készítse elő, szó szerint „ készítsen előterjesztést az utcanév változtatására és ennek megfelelően szerezze be a szükséges véleményeket.” A jogi bizottság a már megkezdett munkát e felkérés után tudja majd érdemben folytatni, illetve elvégezni. Ha az önkormányzati rendelet ezt a kérdést nem pontosan szabályozza, akkor majd a rendelet módosítására a bizottság javaslatot tesz. Tehát sommázva: a mostani határozat nem a névváltoztatásról, hanem a jogi bizottság felkéréséről szól.

A polgármester által mondottakat dr. Bagó Zoltán elfogadta, így a napirendet a jelenlévő képviselők egyhangú szavazása zárta, azaz az utcanév változtatási procedúra érdemben elkezdődik.

Erről is tudnia kell