Dr. Bábel Balázs érseki kinevezésének 25. évfordulójára emlékeztek a Főszékesegyházban

25 évvel ezelőtt nevezte ki a Szentszék a kalocsai érseki székre dr. Bábel Balázst, amelynek évfordulóján, február 24-én, a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban az érsek szerpappá szentelte Hódi Dávid papnövendéket, és emlékezett meg kinevezéséről.

A szigorú egyházi eljárásrendhez kötött papszentelési liturgia szerint zajló, február 24-én, szombaton 11 órakor kezdődő szentmisén Dr. Bábel Balázs a 25 évvel ezelőtti napra és az azt megelőző időszakra emlékezve elmondta: ez a nap számára is hálaadó nap, hiszen 25 évvel ezelőtt kapta kinevezését, és én most hálát ad, hogy ide küldte a Jóisten. Később, a hívek jelenlétében szerpappá szentelte Hódi Dávid papnövendéket a jeles évfordulón, mely alkalomból nem csak a főszékesegyházban, hanem a főegyházmegye templomaiban is imáikba foglalták érsek atyát és a felszentelt szerpapot.

 

Erről is tudnia kell