Alapos, előremutató beszámoló Kalocsa Város Bölcsődéje munkájáról

június 01 2023
Szerző
Zsiga Ferenc
Címkék
Rendkívül alapos, kilenc fejezetre bontott beszámolót készített a Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje a képviselő-testület május 25-i ülésére. A dokumentum ezúttal hangsúlyosan a bölcsőde elmúlt évi működésére fókuszált. A bölcsőde munkáját ismertető, számadatokban bővelkedő anyag mások mellett a személyi és tárgyi feltételeket, a gyermeklétszám alakulását, a szakmai munkát elemzi. Az már az előterjesztés olvasásakor nyilvánvaló volt, hogy a jogszabály alapján kötelező beszámolót nagy valószínűséggel egyhangúlag fogadja el a testület, ami így is történt.

Amint az anyagban olvasható, a részmunkaidősökkel együtt 17 főt foglalkoztató, a Zrínyi utcában önálló telephellyel rendelkező bölcsőde tárgyi feltételei mindenben megfelelnek a kor kihívásainak és a jogszabályokban írt követelményeknek. Az egészséges élet megőrzésének támogatására még sószobával, a nagymozgások gyakorlására tornaszobával is rendelkeznek.

 

Beszédes adat, hogy az engedélyezett férőhelyek száma 45 fő, a gyermekek ellátása 4 bölcsődei csoportban történik. A kicsik felvétele egész évben folyamatos volt, a 2022. 01. 01 – 2023. 12. 31. között beíratott gyermekek száma 87 fő, ebből 42 lány. Az újonnan beíratott gyermekek száma 43 fő, 40 gyermek került a bölcsődéből a város óvodáiba.

A bölcsőde konyhával és a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel rendelkezik. A csoportok játékkészletében megtalálhatók az alapjátékok, játszókendők, babák, labdák, képeskönyvek, mozgásfejlesztők. Ezeket bővítik a konstruáló-, építő-, logikai-, nagymozgásos játékok, a szerep- és az alkotó játékok kellékei, valamint a főzött gyurmák, hangszerek, bábok.

Az adott csoport életkorát, létszámát és összetételét figyelembe véve alakították ki a csoportok játékkészleteit. Az udvarokon kerti homokozók (takaróhálóval, árnyékolóval), homokozó játékok, mászókák, csúszdák, motorok, talicskák, labdák találhatók. Az udvari játékok tárolására külön helyiség biztosított.

A beszámolóban az étkezési térítési díj megoszlásáról és a gyermekek étkeztetéséről kifejtik: a bölcsőde napi étkezési térítési díja a 2022. 01.01 – 2022. 08. 31-ig terjedő időszakban 445 Ft, 2022. 09. 01 – 2022. 12. 31-ig 552 Ft. volt. A gyermekek napi négyszeri étkezése a déli meleg étkezés mellett a reggeli étkezést és két kisétkezést tartalmazza. Az ételek elkészítéséhez a nyersanyagok kiszállítását a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény végezte. Az ételek elkészítését a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény által biztosított 1 fő szakács és 1 fő konyhalány végezte. A diétás étkezés igénylésére szakorvos által kiállított igazolás bemutatásával volt lehetséges. 2022-ben diétás étkezésre 7 kisgyermek esetében volt szükség.

A normál fejlődésütemtől való eltérést jelezték a szülőknek. Tapasztalataik szerint a szülők számára nehéz elfogadni, ha gyermekük fejlődésbéli lemaradását jelzik a kisgyermeknevelők. A megfelelő segítség megtalálásához a gyermekeket a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bácskai Szakértői Bizottság Tagintézményébe irányították. Két gyermek 2022-es évben kapott sajátos nevelési igényű státuszt.

A csecsemőkorú gyermekek számára a mozgásformák gyakorlására biztonságos környezetet jelentett a Nyuszi csoportban elkerített hempergő. A mondókák, ölbéli játékok, ujj-tenyér játékok észrevétlenül segítik az anyanyelv elsajátítását. Versek, mesék segítik a fantázia fejlődését. A szókincs bővülésére, a beszédfejlődés ütemére egyaránt hatással van a beszélő környezet.

Az érzelmi-, értelmi, szociális fejlődés nagymértékben függ a gyermeket körülvevő beszélő környezettől. Az életkornak megfelelő versek, mesék kiválasztása a kisgyermeknevelők részéről nagy odafigyelést igényelt. A kisgyermeknevelők az ének, zene élményével ismertették meg a gyermekeket. A nap bármely szakában lehetséges az éneklés, közben mozdulatsorok utánzása. A beszélni nem tudó gyermekekre is hatással volt az éneklő kisgyermeknevelő. Gesztusaiból, arckifejezéséből, testbeszédéből látható volt, hogy együtt él az énekkel. Élőzenei élményeket is nyújtottak a a furulya megszólaltatásával. Hangszerek használatával is ismerkedhettek a gyerekek - áll a beszámolóban.


Mint írják: Kiemelt nevelési feladataik az „Ének-zenei nevelés” és az „Anyanyelvi nevelés” területein voltak. A szakmai megfigyeléseket Katus Györgyné intézményvezető, Lovász Csabáné szakmai vezető és Pásztor-Haverpus Angéla pedagógus végezték, előre elkészített megfigyelési szempontsor alapján.

A beszámolóból az is kiviláglik, a szülőkkel folytatott beszélgetésekből arra lehetett következtetni, hogy hiányolták a gyermek–szülő- kisgyermeknevelő interakciós találkozásokat, így ezekre nagyobb hangsúlyt fektettek. Minden jelesebb napot, köztük a március 15-ét, anyák napját, a Föld világnapját külön is megünnepelték.

Aki a beszámoló további részleteire kíváncsi, az az ezzel kapcsolatos előterjesztést Kalocsa város honlapján, a kalocsa.hu-n megtalálja.

Erről is tudnia kell