Betölti a gyerek a harmadikat őszig?

április 06 2023
Szerző
Kalocsai Néplap
A kötelező óvodai beiratkozás elmulasztásáért komoly bírság jöhet!

A gyermekek egészséges testi szellemi fejlődéséhez éppúgy elengedhetetlen a szakmailag felkészült nevelők segítsége, mint a közösség személyiségfejlesztő ereje. A harmadik életévüket augusztus 31-éig betöltő gyermekeket Kalocsán április 26-áig kell beíratni az óvodába. Indokolt esetben korengedmény is kérhető.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 20. § (2) bekezdése értelmében a szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fent megjelölt időpontban és helyszínen. Aki ezt elmulasztja, szabálysértést követ el, és 5.000–150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az életmódszerűen külföldön tartózkodó családok az óvodakötelezettséget tényleges lakóhelyükön teljesítik, amit a beiratkozás határidejét követő 15 napon belül be kell jelenteni, és igazolni szükséges.

Indokolt esetben az óvodai foglalkozások alól felmentés kérhető, illetve – ha a férőhelyek engedik – a gyermek korengedménnyel is fölvehető. Ennek összetett feltételeiről a beiratkozás helyén érdemes tájékozódni!

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

A gyermek: 

TAJ kártyája
lakcím kártyája
adókártyája (ennek hiányában a NAV által kiállított igazolás a gyermek adóazonosító jeléről)
személyi igazolványa (ha rendelkezik vele)
születési anyakönyvi kivonata
oltási kiskönyve

A szülő:

személyi igazolványa
lakcímkártyája

A BEIRATKOZÁS HELYSZÍNE: Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje (Lurkópalota)
IDŐPONTJAI: 2023. április 20-26., 8.00–16.00


Borítóképünk illusztráció.

 

Erről is tudnia kell