A hulladékszállítási panaszokat „napi működési hiba” váltotta ki - Év végéig nem változik a levágott fű, zöldhulladék elszállításának rendje

július 18 2023
Szerző
Zsiga Ferenc
Címkék
Nincs összefüggés a július 1-jétől állami feladattá vált hulladékgazdálkodásban, így a hulladékelszállításban törvény erejénél fogva bekövetkezett változás, és a Kalocsán az utóbbi időben megszaporodott lakossági panaszok között – szögezte le a városi képviselő-testület július 17-i ülésén Schauer Tamás, a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.( FBH-NP Kft.) ügyvezetője, a DTKH Nonprofit Kft. cégvezetője. A szakember dr. Filvig Géza meghívására munkatársával, dr. Balics Istvánnal, a DTKH Nonprofit Kft. ügyvezetőjével érkezett a városba, hogy a hulladékszállítás aktualitásairól adjanak tájékoztatást. A Kalocsán kívül további 19 településen fiókteleppel rendelkező társaság vezetője szerint a városban szórványosan jelentkező panaszokat a „napi működési hibák” okozták. Ezek leginkább abban mutatkoztak meg, hogy a dolgozók a szürke kukákba helyezett levágott füvet, zöldhulladékot a kukásautóval egyes helyekről átmenetileg nem szállították el. Schauer Tamás – utólagosan is elnézést kérve - rámutatott: 2023. év végéig bizonyosan nem változnak a hulladékelszállítás eddig megszokott szabályai és tarifái sem. Mivel az önkormányzatok már nem gazdái a szolgáltatásnak, arra kérte a lakosságot, a cégeket, hogy esetleges problémáikat az FBH-NP Kft. elektronikus felületein, vagy személyesen a Kalocsa, Szent István király út 35. szám alatti ügyfélszolgálati irodában jelezzék.

Mielőtt a két szakember tájékoztatását a képviselők meghallgatták, a jelenlévők egyperces néma főhajtással tisztelegtek a közelmúltban elhunyt Leányfalusi Vilmos főegyházmegyei zeneigazgató, orgonaművész - karnagy, Kalocsa város díszpolgára emléke előtt.

Schauer Tamás tájékoztatása előtt dr. Filvig Géza összefoglalta azokat az egyes kalocsaiak által az utóbbi időben felvetett problémákat, amelyek a levágott fű és a zöldhulladék kukás elszállításának elmaradása miatt váltottak ki elégedetlenséget  az érintettekből.

Schauer Tamás elöljáróban elmondta: július 1-jétől a hulladékgazdálkodás - így a hulladékszállítás is – állami feladat lett. A közszolgáltatási tevékenységet a száz százalékban a MOL Zrt. tulajdonában lévő MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. vette át, az önkormányzatok feladatellátása ezzel megszűnt. Határozott célkitűzés, hogy a lakosság országosan, így Kalocsán és környékén sem érezhet színvonalcsökkenést a szolgáltató változása miatt az idén. Ugyanakkor a jövő évtől hatályos, a korábbiaktól eltérő szabályok kidolgozása folyamatban van – szögezte le a cégvezető, hozzátéve:

Jelentős, de pontosan még nem körvonalazódó változásokat 2024. január 1-jétől terveznek a hulladékgazdálkodásban. EU - normákhoz igazított változás, szabályozás várható a konyhai és a zöldhulladékok gyűjtésében és elszállításában, de más területeken is, egy hatékonyabb, környezetkímélőbb rendszer működtetése érdekében”


Mint elhangzott, az FBH-NP Kft. honlapján minden fontos információ naprakészen elérhető, így arra kérik a lakosságot, onnan tájékozódjon. Ott településre és napra lebontva megtalálhatók a szükséges információk. 


A folytatásban dr. Balics István kifejtette: a Schauer Tamás által mondott okok miatt a hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendeletek gyakorlatilag kiüresedtek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az eddig nyújtott szolgáltatás bármilyen tekintetben is negatív irányban változhat. A 2023. év második féléve arról szól: kormányrendeleti szinten próbálnak egy olyan közszabályozást kialakítani, ami valamennyi településen egy alapszolgáltatást biztosít. Az igénybe vehető többletszolgáltatások körét pedig majd ugyanez a rendelet tartalmazza. Az alapszolgáltatáson túli többletszolgáltatások jellemzője lesz, hogy azok teljesítése külön lakossági, intézményi, vagy vállalati megrendelés alapján történik. Az új szabályok bevezetésének időpontja egyelőre nem ismert, de mindenki úgy készül, hogy azok egy része január 1-jétől már hatályba lép.

Ami még fontos -tette hozzá a szakember-, hogy a korábbi szolgáltatásokat a MOHU MOL Zrt. - adott esetben különböző partnerekkel - külön tevékenységekre szétszedte, és ezekre külön szerződéseket kötött. Így a gyűjtésre, szállításra, mint régiókoordinátori tevékenységre szerződött le a DTKH Nonprofit Kft-vel. Az ettől eltérő tevékenységekre, mint például az intézményi hulladékszállításra szintén pályázatot írtak ki. Ez utóbbi azonban alapvetően az intézményeket, a gazdálkodó szervezeteket érintheti. Előfordulhat az is, hogy bizonyos hulladékok esetében a régiókoordinátor közvetlenül nyújt majd szolgáltatást, és szállítja el a hulladékot. Amely vállalkozás nagymennyiségű hulladékot termel, az külön kiválasztott céggel szerződve szállíttatja el a hulladékot – vázolta fel a várható helyzetet dr. Balics István, aki szerint ez a lakosságot alapvetően nem, csak az egyes gazdálkodó szervezeteket érintheti.

A szakember annak a véleményének is hangot adott, hogy előreláthatóan nem ebben a félévben indul az úgynevezett DRS visszaváltási rendszer. Egyelőre azt is január 1-jétől tervezik, hogy minden 400 négyzetméter feletti üzlethez visszaváltó automatát telepítenek. Olyan pontokat alakítanak ki, ahová a lakosság vissza tudja vinni a hasznosítható csomagolóanyagokat, üvegeket, műanyag palackot, sörös dobozokat, stb.

Akkor most a levágott fűvel mi a helyzet?

A tájékoztatásban eddig érve dr. Filvig Géza azt kérdezte: akkor most konkrétan a levágott fűvel mi a teendő, ennél hogy tud a lakosság szabályosan eljárni?

Schauer Tamás válaszában elmondta:

a zöldhulladék elhelyezése a zsákos rendszerben eddig is rendelkezésre állt, de valljuk be, ebben nem tudtunk igazán előre lépni - úgy került a szürke kukába. Ugyanakkor ebben a kérdésben idén már nem is lesz előrelépés abból a megfontolásból, hogy január 1-jétől bevezetésre kerül a biohulladék és a konyhai hulladék elkülönített gyűjtése. Ez a hulladék majd biogáz üzemekben kerül hasznosításra. Abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, külön edényes gyűjtésre kell áttérni a zöldhulladéknál és a konyhai hulladéknál is”– fogalmazott.

Hozzátette:

reményink szerint ez tartósan meg fogja oldani azokat a problémákat, amelyeket a polgármester úr említett."Az elhangzottakból a polgármester azt a következtetést vonta le: akkor addig maradunk abban a gyűjtési módban, ami eddig is megvalósult, és amit eddig megszoktunk!
A továbbiakban a polgármester megköszönte a tájékoztatást, és hogy mindkét előadó kinyilvánította: az eddigi szolgáltatási gyakorlatban semmiféle minőségi változás nem áll be.


Dr. Bagó Zoltán képviselő tisztázó és Király Róbert képviselő egyebek mellett esetleges lakossági árcsökkentésre irányuló kérdéseire adott válaszokból kiviláglott: az átalakítás, racionalizálás alatt álló rendszer további irányáról és részleteiről nem a megjelentek döntenek, így ezekben a kérdésben majd a központi szabályozás, illetve a törvény végrehajtására kiadott, már hatályos kormányrendelet lesz a mérvadó. Erre azonban még várni kell.

A napirend tárgyalásának végén dr. Filvig Géza megköszönte a tájékoztatást, amely egyébiránt az egyes kalocsaiak problémáján, annak megoldásán messze túlmutatott, majd felhívta a figyelmet: a szállítási napok az eddig megszokottakhoz képest nem változtak, a szolgáltató az adott napon reggel 6 óra előtt, vagy már előző este kéri a hulladékgyűjtő edények kihelyezését. Ugyan a hulladékszállítás már nem önkormányzati feladat, amennyiben bárkinek nehézsége adódna a szemétszállítással, azt a szolgáltató ügyfélszolgálatán túl - a probléma mielőbbi orvoslása érdekében - a városgazdáknak is jelezni tudja a 30/563-8658 és 30/788-6526 telefonszámon, vagy a varosgazda@kalocsa.hu email-címen.

Erről is tudnia kell